Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Levekår i mottak for enslige mindreårige asylsøkere

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Enslige mindreårige utgjør en særlig sårbar gruppe migranter. Denne studien drøfter levekår i mottak for enslige mindreårige over 15 år som er under utlendingsmyndighetenes ansvar. Det er særlig levekår på følgende områder som er undersøkt: boforhold, omsorg, helse, kosthold, tilgang til sosiale nettverk og aktivitetstilbud.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-07-04 02:01:42.066065
MODIFIED 2014-08-14 11:47:03.143332+00:00
CREATED 2013-07-04 02:01:42.066065
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)