Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Like sikkert som snø : arbeidskvalifisering som del av soning

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Rapporten drøfter resultatene av et forskningsprosjekt om ulike sider ved arbeid og yrkeskvalifisering i forbindelse med aktivitetsplikten under soning av dommer i norske fengsler. Fokuset er spesielt rettet mot innsattes vurderinger og erfaringer med deltakelse i de ulike former arbeidstilbud som tilbys domfelte. Målet har vært å utvikle kunnskap om hvilke faktorer som påvirker muligheter, vurderinger og valg av arbeidstilbud og muligheter til yrkeskvalifisering under soning. Den metodiske tilnærmingen tilnærmingen har vært personlige intervjuer med innsatte og ansatte. Til sammen har vi intervjuet 45 innsatte og 31 ansatte i ni forskjellige fengsler i ulike deler av landet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 785.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:19.690170
MODIFIED 2013-02-14 18:10:12.460098
CREATED 2011-01-26 11:23:19.690170
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)