Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Like sikkert som snø : arbeidskvalifisering som del av soning

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Rapporten drøfter resultatene av et forskningsprosjekt om ulike sider ved arbeid og yrkeskvalifisering i forbindelse med aktivitetsplikten under soning av dommer. Fokuset er spesielt rettet mot innsattes vurderinger og erfaringer med deltakelse i de ulike former arbeidstilbud. Målet er å utvikle kunnskap om hvilke faktorer som påvirker muligheter, vurderinger og valg av arbeidstilbud, og muligheter til yrkeskvalifisering under soningen. Det identifiseres fire sentrale begreper i denne prosessen: relevans, forankring, kontinuitet og sammenheng.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 785.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:42:37.543315
MODIFIED 2014-08-14 11:42:37.565928
CREATED 2014-08-14 11:42:37.543315
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)