Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Likestilling i transport

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten er utarbeidet som et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. Hensikten er å undersøke kvinners og menns ulike behov for transport og å analysere hvilke konsekvenser dette har for transportpolitikken. Transport er først og fremst et hjelpemiddel. Rapporten går derfor inn på samfunnsmessige områder, som arbeid og familie, for å få fram kjønnsmessige forskjeller av betydning for transportbehov.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 756.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-13 12:08:04.562067
MODIFIED 2021-04-05 22:01:58.176390+00:00
CREATED 2012-08-13 12:08:04.562067
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)