Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Likestilte politikere? : om rekruttering og frafall i lokalpolitikken

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Andelen kvinner i norsk lokalpolitikk er fremdeles betydelig lavere enn andelen menn. Skjevfordelingen kan i noen grad knyttes til strukturelle forhold og velgerrettinger, og i stor grad til partienes plassering av kvinnelige kandidater. Men selv om listene ikke reflekterer andelen kvinner i befolkningen, så reflekterer de andelen kvinnelige medlemmer i respektive partier. Kvinnelige lokalpolitikere skiller seg ellers ikke så veldig fra mannlige politikere, og de benytter stort sett samme begrunnelse for å trekke seg fra politikken. Frafallet er imidlertid noe høyere for kvinner enn for menn. Analysene baserer seg på offisiell statistikk og to surveyundersøkelser av lokalpolitikere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-08 13:05:31.646732
MODIFIED 2016-08-12 06:04:26.861379+00:00
CREATED 2012-12-08 13:05:31.646732
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)