Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Liten effekt av graderte sykmelding for raskere retur til arbeid : en kausal analyse av registerdata for varighet av sykefravær, ulike trygdeytelser og retur til jobb

Denne rapporten diskuterer forløpet av sykefravær og hvorledes man mer helhetlig kan betrakte disse forløpene og se på effekter av gradert versus full sykmelding på varighet av sykefraværet. Analysene i denne rapporten viser at det har liten eller ingen effekt på varighet av sykefraværet å la personer på full sykmelding gå over til gradert sykmelding. Tidlig i et sykmeldingsløp finner vi at det er en negativ effekt av gradert sykmelding. Etter cirka 12 uker er det en liten effekt av gradert sykmelding hvis det er første sykepengetilfelle for en person. Personer på full sykmelding har i gjennomsnitt kortere sykmeldingstilfeller enn personer på gradert sykmelding. Personer på full sykmelding har derimot større sjanse for igjen å bli sykmeldt når de først returnerer til jobb. Totalt sett finner vi at effekten av gradert er liten og at den varierer i sykmeldingsforløpet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 493.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-02-18 01:00:59.796219
MODIFIED 2015-10-16 08:20:27.807529+00:00
CREATED 2015-02-18 01:00:59.796219
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)