Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Litt vanskelig at alle skal med! : rapport 1 : evaluering av leksehjelpstilbudet 1.–4. trinn

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA rapport.

Fra høsten 2010 fikk alle elever på 1. – 4. trinn rett til å delta på gratis leksehjelp. Denne første delrapporten viser hvordan enkelte kommuner har innført leksehjelptilbudet og hva lærere, leksehjelpere og foreldre i kommunene mener om tilbudet. NOVA og NIFU peker på et spenningsforhold mellom de fire målsetningene for faget: gi eleven støtte til læringsarbeidet, gi eleven følelse av mestring, gi eleven gode rammer for selvstendig arbeid og medvirke til utjevning av sosiale forskjeller i utdanningen. De tre første individuelle målsetningene er i konflikt med det siste målet om sosial utjevning. Når alle elever skal være med og få utbytte av ordningen kan det bidra til at de flinke elevene blir enda flinkere. Mangel på pedagogisk kompetanse hos leksehjelperne eller store elevgrupper kan bidra til at svake elever ikke får den hjelpen de trenger og blir hengende etter i leksearbeidet. Forskerne mener leksehjelpen på denne måten kan øke forskjellene mellom de sosiale gruppene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-25 14:05:13.455688
MODIFIED 2017-06-26 01:01:34.891563+00:00
CREATED 2014-01-25 14:05:13.455688
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)