Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Livsmestring hos enslige mindreårige asylsøkere : utprøving av HIPP-metoden i returmotiverende arbeid i mottak

Rapporten bygger på erfaringer fra et utviklingsprosjekt der det ble gjennomført to kurs i Help Increase the Peace Program (HIPP) med enslige mindreårige asylsøkere som målgruppe. De to kursene ble gjennomført i to norske asylmottak i løpet av våren 2011. Mottakene er anonymiserte i rapporten. Målsettingen med utviklingsprosjektet var å prøve ut HIPP som et virkemiddel for å fremme ungdommers livsmestring. En viktig dimensjon ved prosjektet var å prøve ut HIPP som en indirekte metode i returarbeidet blant enslige mindreårige asylsøkere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-01-02 01:01:25.288728
MODIFIED 2015-10-16 08:20:19.459074+00:00
CREATED 2015-01-02 01:01:25.288728
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)