Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Livsopphold ved startlån : en evaluering av SIFOs referansebudsjett i vurdering av startlån

Rapporten tilhører rapportseriene SIFO oppdragsrapport.

SIFO har på oppdrag fra Husbanken sett på hvordan deres referansebudsjett i dag brukes i forbindelse med saksbehandling av startlån, og vurdert hvorvidt praksis kan bli mer hensiktsmessig. Rapporten konkluderer med at referansebudsjettet ut fra sine forutsetninger er lite egnet som en absolutt laveste grense for lånetildeling, og understreker at det er viktig å gi rom for praktisk skjønn i vurderingen av lånesøkeres økonomi. Samtidig problematiseres muligheten for ulik praksis fra kommune til kommune. SIFO mener ut fra dette at det bør kunne etableres et supplerende sett av lavere livsoppholdsbeløp som kan representere en nedre grense for når lånopptak kan tilrås. Saksbehandlernes skjønn vil normalt kunne operere mellom disse to grensene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-17 01:03:04.165231
MODIFIED 2015-12-17 01:03:04.175632
CREATED 2015-12-17 01:03:04.165231
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)