Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Local perceptions, participation and accountability in Malawi's health sector

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Rapporten er del av et todelt studie. Den første rapporten "A framework for Analysing Participation in Development" (rapport 1/2013) presterer et generelt rammeverk for å forstå folkelig deltakelse i utviklingssamarbeidet. Denne rapporten er den detaljert case studie hvor rammeverket anvendes på helsesektoren i Malawi, og bygger på datainnsamling i seks distrikter i Malawi.

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:04:44.305493
MODIFIED 2017-02-10 12:04:44.316111
CREATED 2017-02-10 12:04:44.305493
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)