Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lofast - virkninger på næringsliv, reiseliv og flytrafikk i Lofoten og Vesterålen

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Lofast - Lofotens fastlandsforbindelse - åpnet 1. desember 2007 og har gitt betydelige reisetidsbesparelser særlig mot nord og øst. Fokus for rapporten er ringvirkninger av den nye fastlandsforbindelsen for næringsliv, reiseliv og flytrafikk. Sentrale problemstillinger er hvilken påvirkning Lofast har på turismen i Lofoten og Vesterålen, på utviklingen i flytrafikk på Evenes og de regionale flyplassene, og på næringslivet, med eksempler fra fiskerinæringen og varetransport.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-03 12:00:52.920047
MODIFIED 2016-08-12 06:05:28.454805+00:00
CREATED 2013-05-03 12:00:52.920047
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)