Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lokal forvaltning av store verneområder : erfaringer fra fire forsøk

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten oppsummerer og diskuterer funn fra evalueringer av forsøk med lokal forvaltning i fire store verneområder, Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane landskapsvernområde og Forollhogna, Dovrefjell og Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalparker. Rapporten konkluderer med at lokale forvaltningsmyndigheter i det alt vesentlige innfrir de krav som stilles fra statens side, og i hovedsak ivaretar vernehensynene. Samtidig prioriterer kommunene lokale brukerhensyn høgere enn det staten gjør i sin verneforvaltning. Rapporten peker videre på utfordringer for lokal forvaltning av verneområder i forhold til interkommunalt samarbeid, deltakelse fra berørte grupper og oppgave- og ansvarsfordeling mellom stat og kommuner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 280.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:18:45.274009
MODIFIED 2013-02-14 18:11:42.100393
CREATED 2012-08-08 09:18:45.274009
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)