Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lokal forvaltning av store verneområder : evaluering av kommunal forvaltning i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane er et stort verneområde der kommunene er delegert ansvar for forvaltningen som en prøveordning. Evalueringen viser at det interkommunale samarbeidet og arbeidet med forvaltningsplanen var vellykket. Forsøket viser også at lokalpolitisk deltakelse og engasjement er høyt. Det er imidlertid store utfordringer knyttet til saksbehandling, kompetanse og motivasjon i mange av kommunene. Konfliktene knyttet til miljø- og friluftsinteresser har ikke blitt mindre i løpet av forsøket, særlig knyttet til villreinens leveområde.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-08 09:19:42.359562
MODIFIED 2013-02-14 18:11:42.440762
CREATED 2012-08-08 09:19:42.359562
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)