Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lokal forvaltning av verneområdene i Forollhogna : sluttrapport fra evaluering av forvaltningsforsøket

Forollhogna nasjonalpark med tilgrensende verneområder er et av totalt fire forsøk med lokal forvaltning av større verneområder. Forsøket er initiert av Stortinget og gjennomført i regi av Direktoratet for naturforvaltning (DN). I alle fire forsøkene med lokal forvaltning er forvaltningsmyndigheten delegert fra statlig nivå ved fylkesmannen til kommunalt nivå, men forsøkene varierer i grad og form. I Forollhogna har hver av de 7 kommunene fra 1. mai 2003 fått delegert forvaltningsmyndighet for egne verneområder, både landskapsvernområder og nasjonalpark. Det er oppretta et politisk rådgivende samarbeidsorgan hvor alle kommunene er representert, de fleste ved ord-fører, og et administrativt fagutvalg hvor alle kommunene er representert. Fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Hedmark utarbeida forvaltningsplan for nasjonalparken i 2002, altså før kommunene overtok forvaltingsansvaret. Forvaltningsplaner for de 8 landskapsvernområdene er også utarbeida i regi av fylkesmennene, men disse planene er i utgangspunktet basert på forslag utarbeida av kommunene i samarbeid med berørte grunneiere og rettighetshavere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 748.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:22.488823
MODIFIED 2017-12-08 13:00:39.359511+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:22.488823
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)