Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lokale ruter for kollektivtransport i inntektssystemet for fylkeskommunene

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

I delkostnadsnøkkelen for lokale ruter for kollektivtransport i inntektssystemet for fylkeskommunene fordeles rammetilskuddet til de enkelte fylkeskommunene basert på indikatorer for utgiftsbehovet. I denne rapporten gjennomføres analyser av utgiftsbehovet med henblikk på en eventuell revisjon av delkostnadsnøkkelen. Vi anbefaler at det tas utgangspunkt i modeller som er noe modifisert i forhold til resultatene i det såkalte Borge-utvalget fra 2005. Det innebærer i tilfelle at nye kriterievariabler for disse utgiftene blir andelen av befolkningen som er sysselsatt og andelen av befolkningen som er bosatt på øyer uten fastlandsforbindelse. Gjennom utgiftsutjevningen i inntektssystemet kompenseres kommunene og fylkeskommunene for at etterspørselen etter ulike tjenester og kostnadene ved å levere dem, varierer mellom kommuner og fylkeskommuner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 577.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:04.343090
MODIFIED 2016-04-24 22:02:17.294266+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:04.343090
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)