Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lokale skatter og insentiver til næringsutvikling

Rapporten tilhører rapportseriene SØF-rapport.

Formålet med prosjektet er å analysere hvordan lokale skatter påvirker kommunenes insentiver til næringsutvikling. Hvilken betydning har økonomiske insentiver for hvor stor motivasjon og innsatsvilje kommunene har til å drive kommunalt utviklingsarbeid for å tiltrekke seg næringsvirksomhet, etablere arbeidsplasser og mer generelt drive samfunnsutvikling i egen kommune? Forskerne har vært særlig interessert i betydningen av kompensasjonsgrad i inntektsutjevningen, skatteinntektsandel og eiendomsskatt. Problemstillingen er analysert på ulike måter. Det er for det første utført en spørreundersøkelse for å kartlegge omfang og innretning av det næringsrettede arbeidet. Videre er kommunenes utgifter til næringsutvikling slik de registreres i KOSTRA studert. Endelig er det analysert hvordan skattevariablene påvirker samfunnsutviklingen målt ved utviklingen i privat inntektsnivå.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 613.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-03-01 13:00:48.443487
MODIFIED 2014-08-14 11:49:04.342629+00:00
CREATED 2014-03-01 13:00:48.443487
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)