Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lokalmedier, lokaldemokrati og kjønnslikestilling i en ny tid : en kunnskapsstatus om lokale mediers rolle for lokaldemokratiet i et kjønnsperspektiv

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport .

Lokalaviser er den viktigste kilden til informasjon om lokalpolitikk, og det er en sammenheng mellom avislesing og samfunnsdeltagelse. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder avislesing. Andelen som leser lokalaviser er veldig høyt. Nye lokale medier tas i bruk av de som allerede er aktive i lokaldemokratiet, og den nye medieteknologien fører dermed ikke til at nye grupper deltar i den politiske debatten - foreløpig. Lokalmediene har videre stor betydning for omdømme til lokalpolitikere og til lokalpolitikken. Det vises til en rekke studier som viser at kvinner er underrepresenterte som kilder både i gamle og nye lokale medier. Det vises til at dette er særlig problematisk fordi synlighet i lokalmediene har betydning for personstemmer ved kommunestyrevalg. Flere studier viser at kvinnelige politikeren i mediene forholder seg til, og blir behandlet annerledes av mediene enn sine mannlige kollegaer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 811.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:13.272180
MODIFIED 2017-09-26 19:01:17.643736+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:13.272180
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)