Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lokalt demokrati i Longyearbyen

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Longyearbyen lokalstyre er oppdragsgiver sammen med JD. Rapporten gjelder engasjement og deltakelse ved valget 2007 og er en oppfølging av en tidligere evaluering av lokalstyreordningen i Longyearbyen (Demokrati i motvind). Rapporten har stilt to hoverdspørsmål: 1) Hvordan har holdningene til lokaldemokratiet utviklet seg de siste to årene? 2) Hva kan forklare valgdeltakelsen? Til 1 viser rapporten at det har vært en forsiktig positiv endring i holdningene til lokaldemokratiet i Longyearbyen, og det vises bl. a. til at ordningen har fungert noen år og at den sittende lederen har stor tillit. Til 2 sier rapporten at den lave valgdeltakelsen (ca 40 %) kan skyldes stor utskifting i befolkningen, kort botid og for lite kunnskap om politikken i Longyearbyen, få politiske konfliktsaker, og at det er et godt offentlig tilbud i Longyearbyen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 448.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-12 12:06:15.597322
MODIFIED 2016-08-12 06:02:23.005892+00:00
CREATED 2012-09-12 12:06:15.597322
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)