Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lokalt e-demokrati : om elektronisk deltakelse blant innbyggere med funksjonsnedsettelser

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten presenterer og analyserer hvordan innbygger med funksjonsnedsettelser bruker IKT, og kommunenes hjemmesider spesielt, til lokalpolitisk deltakelse og engasjement. Spørsmålene diskuteres med utgangspunkt i både kvantitative og kvalitative data, først og fremst en spørreundersøkelse til et representativt utvalg av medlemmer i fire organisasjoner, men også intervjuer med organisasjonenes lokallag og aktører kommuneorganisasjonen i fire casekommuner.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 746.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:40.843508
MODIFIED 2014-08-14 11:49:45.330701+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:40.843508
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)