Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lokalt utviklingsarbeid : en vurdering av resultater og effekter i Rindal og Rauma kommune

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Denne rapporten vurderer resultater og effekter av lokalt utviklingsarbeid i Rindal og Rauma kommune i Møre og Romsdal. I Rindal og Rauma er det i mange år jobbet utviklingsrettet og satt i verk flere tiltak. I Rauma er det formaliserte lokale utviklingsarbeidet knyttet til en merkevareprosess som startet i 2005 og som i 2006 ble vedtatt med visjonen «Rauma - Verdens beste kommune for naturglade mennesker». I Rindal er omdømmearbeid og merkevaresatsing spesielt vektlagt med Blilyst (2005-10), men kan spores tilbake til arbeidet med Rindal i Vekst (2000-03) der profilering var et av de sentrale satsningsområdene. I omdømmesatsingen «Rindal – Tid til å leve» (lansert i 2006) inngår flere tiltak som er mer spesifikt rettet mot omdømmesatsingen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-25 01:01:16.217225
MODIFIED 2016-02-25 01:01:17.707028
CREATED 2016-02-25 01:01:16.217225
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)