Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lønnsomt og nyttig samarbeid. Undersøkelse av nytten av BIONÆR-programmet for forskning, næringsliv og forvaltning.

Denne rapporten tar for seg nytten av forskningen som finansieres av BIONÆR-programmet og dets forgjengere. Ved hjelp av intervjuer, omfattende kartlegging av prosjektdeltakere, spørre-undersøkelser, regnskapsdata og case-studier har vi undersøkt hvilken nytte forskningsaktører og bedrifter i prosjektene samt forvaltningen har av forskningen. Vi finner at mange aktører opplever at deltakelsen i prosjektet, eller kunnskapen som springer ut av forskningen, har en verdi for dem.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-08-26 00:00:54.761602
MODIFIED 2018-08-26 00:00:54.777692
CREATED 2018-08-26 00:00:54.761602
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)