Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lønnsspredning, lederlønninger og andre topplønninger i det norske arbeidsmarkedet

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten beskriver utviklingen i lønnsforskjeller blant arbeidstakere i Norge langs flere ulike dimensjoner i perioden 1995 til 2006. Hovedfokus i rapporten er lønnsutviklingen i den øverste delen av lønnsfordelingen. Utviklingen i lønnsspredning blir inngående beskrevet i rapporten, deriblant hvordan denne oppstår mellom ansatte i samme virksomhet og mellom virksomheter. Prosjekt gir også en oversikt over lønnsdannelsen for ulike grupper i Norge, med fokus på endringer i økonomiske, sosiale og normative forhold, som kan være med å forklare den observerte utviklingen i lønnsforskjeller. Rapporten avsluttes med en kunnskapsstatus som oppsummerer internasjonal statistikk og forskning knyttet til lønnsspredning og lønnsforskjeller, herunder også forskning knyttet til avlønning av spesielle grupper som ledere.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 606.6KB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 381.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-21 13:01:45.843308
MODIFIED 2016-08-12 06:05:17.857491+00:00
CREATED 2013-02-21 13:01:45.843308
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)