Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritak 2010

Rapporten omtaler en undersøkelse utført blant et landsrepresentativt utvalg pensjonister og lønnstakere pr. telefon om deres bruk, kunnskap og holdning til leveringsfritak i forbindelse med selvangivelsen for inntektsåret 2009, samt deres kunnskap om pinkoder. Rapporten inneholder også lønnstakeres og pensjonisters oppfatning av selvangivelsen – og informasjon rundt denne, samt deres generelle inntrykk av Skatteetaten. Resultatene er sammenlignet med resultatene fra 2007 og 2008 der dette er aktuelt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 418.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:00.888016
MODIFIED 2018-01-01 09:00:21.545546+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:00.888016
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)