Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritaket 2008

Rapporten omtaler en undersøkelse utført blant et landsrepresentativt utvalg pensjonister og lønnstakere pr. telefon om deres bruk, kunnskap og holdning til leveringsfritak i forbindelse med selvangivelsen for inntektsåret 2007, som var første gang ordningen ble innført. Rapporten inneholder også lønnstakeres og pensjonisters oppfatning av selvangivelsen – og informasjon rundt denne, samt deres generelle inntrykk av Skatteetaten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 473.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:00.712609
MODIFIED 2013-02-14 18:09:31.541078
CREATED 2010-12-15 04:42:00.712609
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)