Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lønnstakere og pensjonisters bruk og oppfatning av leveringsfritaket 2008 og 2009

Rapporten omtaler en undersøkelse utført blant et landsrepresentativt utvalg pensjonister og lønnstakere pr. telefon om deres bruk, kunnskap og holdning til leveringsfritak i forbindelse med selvangivelsen for inntektsåret 2008, samt deres kunnskap om pinkoder. Rapporten inneholder også lønnstakeres og pensjonisters oppfatning av selvangivelsen – og informasjon rundt denne, samt deres generelle inntrykk av Skatteetaten. Resultatene er sammenlignet med resultatene fra 2007 der dette er aktuelt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 418.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:42:00.800257
MODIFIED 2016-11-28 10:00:26.563468+00:00
CREATED 2010-12-15 04:42:00.800257
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)