Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten 2008

Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om lønnstakeres og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten. Hensikten med undersøkelsen er å få kunnskap om brukernes syn på og erfaringer med, samt krav og forventninger til Skatteetatens arbeid med arbeid med informasjon og veiledning, samt service og brukeropplevelse. Rapporten sammenligner resultatene med resultater fra tilsvarende undersøkelser i 1999, 2004 og 2006.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 669.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:59.304178
MODIFIED 2016-11-11 17:00:37.818886+00:00
CREATED 2010-12-15 04:41:59.304178
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)