Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Lønnstakere og pensjonisters oppfatning av skatteetaten 2010

Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om lønnstakeres og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten. Hensikten med undersøkelsen er å få kunnskap om brukernes syn på og erfaringer med, samt krav og forventninger til Skatteetatens arbeid med arbeid med informasjon og veiledning, samt service og brukeropplevelse. Rapporten sammenligner resultatene med resultater fra tilsvarende undersøkelser i 1999, 2004, 2006 og 2008.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 861.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:59.453566
MODIFIED 2013-02-14 18:09:30.848753
CREATED 2010-12-15 04:41:59.453566
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)