Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Luftsportsmiljøet i Norge : Omfang, utfordringer og samfunnsnytte

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten er en oppfølging av rapporten ”Strategi for norsk luftfart” (2008) hvor allmennflygingen fikk liten omtale. Formålet med rapporten om luftsporten er å belyse denne delen av luftfarten i Norge. Dette er gjort i rapporten gjennom å frembringe mer informasjon om luftsportsaktivitetene ved å kartlegge omfang, utfordringer og samfunnsnytte.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:17.412671
MODIFIED 2016-08-12 06:02:54.295365+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:17.412671
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)