Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Magasindisponering før og etter energiloven

Denne utredingen om magasindisponering før og etter energiloven er bestilt av Olje- og energidepartementet i forbindelse med evaluering av energiloven. Utredningens mål er å vurdere om disponeringen av vannmagasinene har endret seg over tid. Vi viser hvordan gjennomsnittlig fyllingsgrad for norske vannmagasiner har endret seg over tid. Basert på statistiske analyser og simuleringer med Samkjøringsmodellen undersøker vi om endringene kan forklares av tilsigsvariasjon. I prinsippet skal ikke en overgang fra minimalisering av systemkonstnader(før energiloven) til profittmaksimering (etter energiloven) gi en annen magasindisponering dersom markdedet fungerer perfekt. Vi undersøker om andre strukturelle endringere i kraftsystemet etter 1990 kan forklare endringer i magasiindisponerinen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:43.849290
MODIFIED 2020-08-24 15:00:21.466854+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:43.849290
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)