Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mainstreaming disability in the new development paradigm : evaluation of Norwegian support to promote the rights of persons with disabilities.

Rapporten tilhører rapportseriene Evalueringsrapport.

Evalueringen er utført av Nordic Consulting Group og dekker perioden 2000-2010. Den skal dokumentere innsatsen, vurdere resultater og gi innspill til fremtidig innretning Oppdraget omfatter feltarbeid i fire land: Malawi, Nepal, Det palestinske området og Uganda, samt en deskstudie av Afghanistan. Fra 2000-2010 brukte Norge 1,4 milliarder i bistand direkte rettet til å fremme funksjonshemmedes rettigheter. I tillegg til denne målrettede støtten til funksjonshemmede, beregner rapporten at kun en liten del av annen bistand har tatt funksjonshemmedes rettigheter i betraktning. I kartleggingen av støtten som inngår i evalueringen er den totale ”mainstreamede” eller integrerte støtten beregnet til 1,6 milliarder (med ca. 1 % til funksjonshemmede.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-26 13:00:49.412238
MODIFIED 2017-05-28 07:00:17.444314+00:00
CREATED 2013-03-26 13:00:49.412238
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)