Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Making Vision Zero real: Preventing pedestrian accidents and making them less severe

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten beskriver hvordan risikoen for ulykker blant fotgjengere og syklister har utviklet seg over tid, faktorer som påvirker ulykkesrisikoen, og tiltak for å redusere sannsynligheten og alvorligheten av ulykkene. Risikoen for fotgjengere er ca. 10 ganger større enn for motoriserte trafikanter. Sikkerhetstiltak reduserer risikoen for fotgjengere og syklister hvis en eller flere risikofaktorer er redusert, f. eks. motorkjøretøyenes fart eller manglende synlighet av fotgjengere og syklister i trafikken. Økt gange og sykling vil øke det totale antall ulykker med fotgjengere og syklister, men vil redusere risikoen for disse trafikantgruppene relativt sett.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 940.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-12 16:20:58.181257
MODIFIED 2016-08-12 06:02:15.377227+00:00
CREATED 2012-08-12 16:20:58.181257
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)