Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mangfold og engasjement i motvind : en studie av åpne fritidstiltak for ungdom

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Hovedformålet med studien har vært å kartlegge og beskrive ulike sider ved åpne fritidstiltak for ungdom. i norske kommuner. Sentrale tema har vært omfang av, innhold i og organisering av åpne fritidstiltak, samarbeid, kompetanse, deltakelse og medbestemmelse, samt tilrettelegging. for ulike grupper ungdom.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-01-10 19:14:20.339090
MODIFIED 2014-08-14 11:45:43.308022+00:00
CREATED 2013-01-10 19:14:20.339090
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)