Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mangfoldsåret : muligheter og motsigelser i politikken for et flerkulturelt kulturliv

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Den 7. november 2006 besluttet Stortinget å gjøre 2008 til et markeringsår for kulturelt mangfold. Målsettingene for Mangfoldsåret var å øke innbyggernes mulighet til å delta i og oppleve et mangfold av kulturuttrykk, utvikle arenaer for samarbeid mellom majoritets- og minoritetsaktører i kulturfeltet og at offentlig finansierte institusjoner og organisasjoner i større grad skulle avspeile kulturelt mangfold. Prosjektet er gjennomført av NIBR på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet. FoU-prosjets formål var å analysere virkningene av markeringsåret for kulturelt mangfold. Prosjektet fokuserte på organiseringen av Mangfoldsåret på nasjonalt og regionalt nivå og på dets virkninger på ulike kulturfelt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-12 16:20:02.556133
MODIFIED 2013-02-14 18:12:21.265877
CREATED 2012-08-12 16:20:02.556133
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)