Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mapping of Norwegian Efforts to Include Persons with Disabilities in Development Assistance 2010-2019

Denne kartleggingen er den første leveransen i en evaluering av Norges innsats for å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i bistandsarbeidet.

Kartleggingen inneholder en overordnet analyse av det normative arbeidet og den økonomiske innsatsen gjennom de siste ti årene og vil bli brukt til å avgrense den kommende evalueringen.

Kartleggingen har sett på de to hovedsporene som ligger til grunn for Norges innsats:

integrere hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne som et tverrgående tema i alt utviklingssamarbeid målrettede tiltak Kartleggingen bygger på en analyse av Norads budsjettstatistikk fra 2010 til 2019 og relevante dokumenter, herunder strategier, stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner.

Kartleggingen er gjennomført av NIDS Development Service på oppdrag fra evalueringsavdelingen i Norad.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2021-06-25 00:05:09.943546
MODIFIED 2021-06-25 00:05:10.514158
CREATED 2021-06-25 00:05:09.943546
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)