Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

MAREANO-programmet

MAREANO, Marin arealbase for norske hav og kystområder er evaluert. Det er benyttet kvalitative metoder for analysere organisering, styring og finansiering, kommunikasjon og måloppnåelse. Overordnet finner evaluator at MAREANO-programmet fungerer etter intensjonen. Aktørene som er involvert evner å samarbeide, havbunnen kartlegges og programmet er i kontinuerlig utvikling. Imidlertid avdekker evalueringen flere områder med rom for forbedring. Mye av forbedringspotensialet ligger i en tydeliggjøring og avgrensning av ulike roller, økt langsiktighet i planleggingen og i en mer omforent forståelse om hvordan ulike muligheter kan utnyttes på en best mulig måte for programmet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-16 13:00:29.687268
MODIFIED 2016-08-12 06:04:43.487926+00:00
CREATED 2012-12-16 13:00:29.687268
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)