Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Formålet med rapporten har vært å gi en uavhengig vurdering av konkurransesituasjonen mellom de to statlig eide togselskapene NSB AS og Flytoget AS når ny ruteplan iverksettes fra desember 2012.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 954.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-15 13:10:05.277592
MODIFIED 2016-08-12 06:04:48.295930+00:00
CREATED 2012-12-15 13:10:05.277592
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)