Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Markedsbasert utbyggingspolitikk : møte mellom kommune og utbygger i pressområder

Rapporten belyser fem storbykommuners utbyggingpolitikk slik den formes i samspillet mellom myndighet og marked. Studien viser at kommunene ønsker mer styring med nybygging og sterkere innflytelse over hva som bygges hvor. Kommunene retter sin oppmerksomhet mot målformuleringer og overordnede planer, mot tiltak for å øke forutsigbarhet i reguleringsporsesser og mot måter å få til likebehandling når de stiller vilkår for utbygging. Studien belyser også kommunal tomtepolitikk og eiendomsutvikling.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 806.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:05.554801
MODIFIED 2016-08-12 06:02:46.697770+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:05.554801
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)