Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Marriage of convenience : A Comparative Sudy : Rules and Pactices in Norway, Sweden, Germany, Denmark and the Netherlands

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Rapporten gir en grundig redegjørelse for regelverk og praksis i Norge og i de fire sammenlignende land. Rapporten er den første som beskriver, konkretiserer og sammenstiller informasjon om proforma ekteskap.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 960.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-07-06 17:08:06.686092
MODIFIED 2013-02-14 18:06:22.286120
CREATED 2011-07-06 17:08:06.686092
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)