Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Mat, risiko og kriser : matvaretrygghet i endring i Norge, Tyskland og Storbritannia

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport RF.

Denne rapporten setter søkelyset på offentlig håndtering av spørsmål knyttet til matvaretrygghet. I rapporten foretas det en sammenligning av situasjonen i Norge, Storbritannia og Tyskland. I prosjektet stiller vi disse spørsmålene: • Hvordan har myndighetene i ulike land håndtert kriser innenfor matvaretrygghet? • Hva har man lært av krisene, og hvordan har lærdommen resultert i nye institusjonelle løsninger? • Hva er konsekvensene av de nye løsningene?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 423.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:41.354931
MODIFIED 2014-08-14 11:49:45.742285+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:41.354931
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)