Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Materialstrømanalyse av kvikksølv : vurdering av alternativer

Det er gjennomført en kartlegging av bruksområder, forbruk og utslipp av kvikksølv i Norge i 1985 og 1993. Alternativet er vurdert. De viktigste produktgruppene i 1993 er tannfyllingsmaterialer, batterier, lyskilder, termometre og barytt (boreslam). Totalt forbruk var i 1985 ca 8000 kg kvikksølv og 1900 kg i 1993, tilsvarende en reduksjon på ca 75%.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:09:22.530331
MODIFIED 2014-08-14 11:44:41.489690+00:00
CREATED 2012-11-19 16:09:22.530331
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)