Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Matnyttige matpaneler : evaluering av det treårige prøveprosjektet med matpolitiske forbrukerpaneler

Statskonsult har på oppdrag fra Mattilsynet evaluert det treårige prøveprosjektet med de matpolitiske forbrukerpanelene. Prosjektet ble opprinnelig initiert av Landbruks og matdepartementet, men i dag står fire departementer bak: Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Hensikten med de matpolitiske forbrukerpanelene er å legge større vekt på vanlige forbrukeres meninger og preferanser i utformingen av matpolitikken.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 673.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:49.647231
MODIFIED 2014-08-14 11:44:22.740003+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:49.647231
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)