Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Med ! eller ? Virkninger av, og utfordringer ved, gjenopprettende rett som alternativ eller supplement ved straff

Rapporten tilhører rapportseriene NF-rapport.

Rapporten tematiserer utfordringer ved bruk av gjenopprettende rett i saker med alvorligere personkrenkende handlinger, vold og trusler. Fokus har vært på anvendelse av konfliktråd som alternativ eller supplement for straff.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:15.363603
MODIFIED 2017-11-16 17:01:07.534073+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:15.363603
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)