Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Med døren på gløtt : jobbintervjuet som arena for kompetansevurdering i flerkulturelle samfunn

Jobbintervjuet kan være en flaskehals for at innvandrere skal få innpass i arbeidslivet. Mye oppmerksomhet har vært rettet mot at innvandrere, særlig de med fremmedartede navn, ikke blir inviterte til intervju. Undersøkelsene som denne rapporten er basert på, fokuserer på mekanismer i selve intervjusituasjonen, spesielt hvordan arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn presenterer sin kompetanse og hvilken innvirkning dette har på lederes vurderinger. Prosjektet viderefører og utdyper resultatene fra et tidligere prosjekt som også var støttet av NAV (FARVE) med tittelen ”Rekruttering i flerkulturelle samfunn”. Hovedmålet har vært å identifisere mekanismer i ansettelsesprosesser som tenderer til å favorisere eller disfavorisere søkere basert på etnisitet eller opprinnelsesland.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 256.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-17 06:17:47.157262
MODIFIED 2016-08-12 06:02:16.024240+00:00
CREATED 2012-09-17 06:17:47.157262
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)