Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Med hjartet på rette staden : en evaluering av prosjektet HEART ved Avigo Lillesand

Rapporten tilhører rapportseriene Prosjektrapport.

HEART prosjektet (helse- og arbeidsrettet tiltak) ble startet som et samarbeidsprosjekt/-forsøk mellom Avigo Lillesand (arbeidsmarkeds-virksomhet), DPS Grimstad (distriktspsykiatrisk senter), NAV Grimstad og NAV arbeidsrådgivning (ARK) og NAV fylkeskoordinator for psykisk helse og arbeid i Aust Agder. Målet med prosjektet var å styrke mulighetene for deltakelse i arbeidslivet for mennesker med psykiske lidelser i aldersgruppen 20 – 39 år. Metodikken i prosjektet bygde på 3 faglige utgangspunkter: Psykoedukativ tilnærming (formidling av kunnskap om sykdom/lidelse), løsningsfokusert tilnærming (Løft – fokusering på handlingsmuligheter og mål) og kognitiv terapi tilnærming (lære å kjenne egne tanke- og reaksjonsmønstre). Mot slutten av år to gjennomførte Agderforskning en evaluering av prosjektet. Denne omfattet dokumentanalyse, intervjuer med samarbeids-partnerne og en brukerundersøkelse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 884.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:07.848535
MODIFIED 2016-11-01 11:00:17.455612+00:00
CREATED 2011-05-10 10:08:07.848535
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)