Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Med litt bistand kan flere jobbe. Evaluering av ordningen med funksjonsassistanse i arbeid

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Vi har gjort en evaluering av ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet. Evalueringen viser at ordningen bidrar til at personer med sterke funksjonsnedsettelser kommer i, og blir værende i jobb. Det er i dag få brukere av ordningen, og vi mener at kriteriene for hvem som kan innvilges funksjonsassistent bør utvides. Vi mener at ordningen bør omfatte personer som er avhengig av bistand for å kunne jobbe, uavhengig av hvilken funksjonsnedsettelse de har. Vi mener at en utvidelse av ordningen vil bidra til at flere med redusert funksjonsevne kommer i arbeid.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 265.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-12-04 13:00:23.008451
MODIFIED 2014-08-14 11:48:17.219929+00:00
CREATED 2013-12-04 13:00:23.008451
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)