Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Med mandat til å hjelpe. Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Integreringsrådgiverordningen ble lansert i Handlingsplan mot tvangsekteskap i 2008. Tiltaket er ment å hjelpe personer utsatt for familievold i transnasjonale familier. Integreringsrådgivere (IR) er plassert på utvalgte ambassader. Oppdraget er å bistå enkeltpersoner utsatt for familievold, samt å informere og dele kunnskap. Rapporten undersøker om ordningen når sine mål og finner at IR'ene gjør mye godt operativt arbeid, mens den strategiske delen kan utnyttes bedre. Fafo anbefaler at ordningen videreføres, men med endret institusjonell tilknytning og klarere mandat.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-10 12:14:48.125338
MODIFIED 2017-02-10 12:14:48.135832
CREATED 2017-02-10 12:14:48.125338
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)