Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Med rett til å lære og plikt til å delta : en evaluering av introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger og innvandrere

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

1. september 2004 ble lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger og innvandrere innført. To år senere har kommunene gjort seg en rekke erfaringer med ordningen, og det første "kullet" av deltakere har gjennomført et fullt program og er på vei ut i norsk arbeids- og samfunnsliv.

Rapporten undersøker både i hvilken grad og på hvilken måte ordningen er iverksatt i henhold til lovens krav, formidler erfaringer kommunene har gjort seg i dette arbeidet, og undersøker hvordan det så langt er gått med de drøyt 4000 deltakerne som avsluttet programmet i den perioden ordningen har vært obligatorsik. Avslutningsvis trekker rapporten frem utfordringer ved introduksjonsordningen og presenterer forslag til tiltak og løsninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-02 13:05:36.970994
MODIFIED 2016-08-12 06:05:03.380676+00:00
CREATED 2013-02-02 13:05:36.970994
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)