Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Med rett til å varsle : men hjelper det, og er det lurt?

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Rapporten bygger på en spørreundersøkelse besvart av 6000 arbeidstakere i privat og offentlig sektor vinteren 2010. Omfanget av kritikkverdige forhold, om arbeidstakere varsler, om det hjelper å varsle og hva som skjer med arbeidstakere som varsler er noen av spørsmålene som blir besvart. I tillegg ser rapporten på hvor godt kjent norske arbeidstakere er med varslerbestemmelsene. Har norske virksomheter etablert rutiner for varsling på arbeidsplassen, i tråd med arbeidsmiljøloven? Hva er topplederes befatning med varslersaker?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 6.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:26.369518
MODIFIED 2013-02-14 18:09:07.039400
CREATED 2010-12-15 04:41:26.369518
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)