Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Med utkantbutikken i sentrum : evaluering av merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikkane i regionane

Rapporten tilhører rapportseriene Arbeidsrapport.

Denne rapporten presenterer den andre evalueringa som har vore gjort av Merkur. Programmet har tidlegare vore evaluert i 1998 (Lein og Sæter 1998). Ein konklusjon frå denne evalueringa, er at deltakarane hadde eit godt inntrykk av dei fleste delane av programmet, sjølv om det også vart peikt på potensiale for forbetringar. Eit sentralt mål med den nye evalueringa er å vurdere om Merkur fyller dei behov utkantbutikkane møter sju år seinare. Evalueringa er primært basert på dei erfaringane butikkdrivarar og sentrale aktørar rundt desse har gjort gjennom deltaking i programmet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 261.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:05.241058
MODIFIED 2017-09-26 19:01:20.785526+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:05.241058
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)