Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Med virkeligheten som lærebok : fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle?

Rapporten tilhører rapportseriene Prosjektrapport .

Husbanken har mottatt tre leveranser i dette prosjektet: Et notat som beskriver en teoretisk tilnærming til hva universell utforming (uu) som metode kan bety for kvalitetsutvikling i boligsektoren. Et hefte som presenterer eksempelsamlingen og de funn som har framkommet. En rapport som belyser erfaringer med konkrete case hvor ambisjonen med uu er klart uttrykt. Rapporten "Med virkeligheten som lærebok. Fra tilgjengelighet for rullestolbruker til økt brukskvalitet for alle? " gir en gjennomgang av de tre utbyggingsprosjektene og vil være nyttig å lese for de som jobber med uu i kommunene. Rapporten synligjør eksempler på gode løsninger for uu og energiteknologiske løsninger, samt at den viser brukersituasjoner der enkelte valgte løsninger ikke fungerer som planlagt

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 17.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-08 22:02:41.653837
MODIFIED 2016-10-08 22:02:42.005650
CREATED 2016-10-08 22:02:41.653837
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)